Vänskola i Sydafrika

Star for Life

Vänskola i Sydafrika

Vi deltar aktivt i Star for Life, med en vision att motivera och inspirera ungdomar till bättre liv och en ökad framtidstro.

TIMO deltar aktiv i Star for Life, vilka har som vision att motivera och inspirera ungdomar till bättre liv och en ökad framtidstro. Ungdomar stimuleras att fokusera på sin utbildning och ta hand om sin hälsa. I Sydafrika och Namibia används programmet för att minska spridningen av hiv och aids. Organisationen bedrivs utan vinstsyfte och är politiskt och religiöst oberoende.

Gilonki High School

Sommaren 2014 besökte vi vår vänskola, Gilonki High School i Sydafrika.

Uppfinningens seger över begränsningarna

Stöd är viktigt för människor som lever under dessa enkla förhållanden, i denna del av Sydafrika. Det finns ingen brist på skaparkraft här i alla fall.