Bloggen
https://www.timooffice.se/app/uploads/2017/09/utvald7.jpg

8. ATT VÄXA GENOM ANDRA!

Caroline som är vår säljare i Stockholm.

Att lyckas genom andra

Den viktigaste resursen vi har på TIMO Office är vår personal. Och sedan bolaget startade har Gustav och Fredrik varit oerhört noga med att sätta personalen längst fram. De har tänkt att om personalen trivs och känner att de har ett bra stöd från ledningen, så kommer också resultaten att komma.

Denna personalfilosofi är förmodligen en av de starkaste anledningarna till att så många idag söker sig till TIMO Office.

Hur gör vi då för att se till att dessa nya trivs och presterar i denna krävande arbetsmiljö?

Förutom att se till att vår rekrytering endast släpper igenom de bästa talangerna så vill vi ge alla nya säljare en fantastisk start via utbildningen som hålls av vår utbildningsansvariga Camilla Severin. Därefter åker säljarna till sitt distrikt och kontaktar alla gamla och nya tilltänkta kunder.

Sedan kommer våra Regionchefer in i bilden och det är just detta som jag vill ge en liten inblick i.  Hur vardagen ser ut för mig själv (Jonas Henebratt) som ansvarar för Region Norr samt Victoria Palm, som ansvarar för Region Syd.

Här ser ni Victoria Palm som är ansvarar för sin region, syd.

En vanlig arbetsvecka för oss består av 2-3 samresor med våra säljare samt 2-3 dagar som är vigt åt dels vår egen försäljning samt planering och uppföljning av arbetet ute i våra olika säljdistrikt. Vår primära uppgift är att skapa resultat genom andra, skapa samarbete och gemenskap, hitta vad som behövs för att motivera, inspirera och samtidigt vara utmanande för de olika säljarna.

Vi använder oss mycket av reflektion, där vi primärt försöker få fram den röda tråden i arbetet, en dag när alla kunder handlar bra, vi får bokningar som fyller vår kalender och allt bara flyter på. Vi försöker återskapa nyklarna till framgången istället för att gräva ner oss i misstagen som görs en dag när inget fungerar.

VI fungerar också som bollplank och stöd de gånger man behöver råd och hjälp när arbetet låser sig. Följer säljarna vår oerhört genomtänkta säljprocess? Vi finns i princip alltid tillgängliga för att lyssna och guida personalen. Vi vill inget hellre än att våra säljare ska lyckas och vi vänder på varje sten för att hitta nyklarna till att nå framgång  i yrket som säljare.

Vi arbetar mycket för att få fram rätt inställning till arbetet. Att ha en tydlig struktur. Att planera arbetsdagen, veckan och månaden.

Att ha en klar idé inför ett möte samt att knyta kunderna till oss genom att genuint intressera oss för våra kunder, dels i deras yrkesroller och även en del privat. En annan punkt som vi fokuserar på är att få fram vad som motiverar våra säljare; är det att få så många kunder som möjligt, att få en bra lön för bra prestationer eller att helt enkelt bli en duktigare säljare?

Alla drivs av olika saker och det är en av våra uppgifter – att hitta vad som driver de olika säljarna.

Här ser ni Christine som är en ny frisk fläkt i TIMO Office familjen.

När säljarna är nya hos oss samtalar vi flera gånger om dagen med dem. I början åker Regionscheferna ut till de nya säljarna i princip varje vecka, för att säkerställa att de arbetar enligt vårt koncept, samt för att vägleda dem till nya och gamla kunder.

Hur kommer man in till kunden. Vem ska man fråga efter och vilka produkter ska man visa.  Att se till att alla möten loggas på rätt sätt så att vi enkelt kan hitta tillbaka till kundernas historik – vad som sagts och vad man kommit överens om.

Samresorna genomförs med glatt humör, men samtidigt med en hög intensitet och rätt fokus.  Det kan uppfattas som ett krävande inslag i vardagen men samtidigt oerhört belönande arbete för bägge parter. Den bästa kvittensen är ju glädjen hos säljarna, när de når framgång på något de inte testat tidigare. Att få höra hur de gått tillväga, de glada reaktionerna hos våra kunder efter våra besök och de otaliga referenser vi får till nya kunder.

Efter en samresa är såväl säljaren som regionschefen full av nya intryck. Vi ser allt som oftast en förändring i hur arbetet utförs efter våra samresor och med det kommer också resultaten.

Det är då vi mår som bäst, när vi ser hur säljarna lyckas i sitt arbete och tar sig till nästa nivå. Vi gläds oftast mer över andras framgång än över vår egen. När vi sedan samlas på våra konferenser och regionsmöten passar vi på att lyfta, hylla och belöna  personalen för sina fantastiska insatser. För som jag inledde – vår viktigaste resurs på TIMO Office är vår personal

/ Jonas Henebratt